Вчена рада — Офіційний сайт факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції

Вчена рада


     Вчена рада  – колегіальний орган управління, який у межах наданих йому повноважень ухвалює рішення наукової, науково-педагогічної,  інноваційної та іншої діяльності факультету.

     Вчена рада ФПМ здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про вищу освіту», нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, Державної фіскальної служби України, Статуту Університету державної фіскальної служби України та Положення про Вчену раду факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції.

     Очолює Вчену раду ФПМ Голова Вченої ради – Чмелюк Василь Васильович


Калита Наталія Миколаївна

Cекретар Вченої ради, начальник відділення виховної та соціально-психологічної роботи, підполковник податкової міліції.

До складу Вченої ради ФПМ відповідно до наказу УДФСУ № 257 від 24.02.2017 входять члени Вченої ради:

Падалка А. М. к.ю.н.

В.о. начальника кафедри фінансових розслідувань.

Федчишина В.В. к.е.н.

Професор кафедри оперативно-розшукової діяльності.

Грищук В.Л. к.ю.н.

В.о. начальника кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки, к.ю.н., підполковник податкової міліції.

Алексіонов Є.Є.

Курсант представник первинної профспілкової організації курсантів.