Вчена рада


     Вчена рада  – колегіальний орган управління, який у межах наданих йому повноважень ухвалює рішення наукової, науково-педагогічної,  інноваційної та іншої діяльності факультету.

     Вчена рада ФПМ здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про вищу освіту», нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, Державної фіскальної служби України, Статуту Університету державної фіскальної служби України та Положення про Вчену раду факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції.

     Очолює Вчену раду ФПМ Голова Вченої ради – Чмелюк Василь Васильович


Cекретар Вченої ради

Калита Наталія Миколаївна

Ст. інспектор з О/Д факультету податкової міліції.

До складу Вченої ради ФПМ відповідно до наказу УДФСУ № 257 від 24.02.2017 входять члени Вченої ради:

Падалка А. М. к.ю.н.

В.о. завідувача кафедри фінансових розслідувань.

Федчишина В.В. к.е.н.

Професор кафедри оперативно-розшукової діяльності.

Грищук В.Л. к.ю.н.

Начальник курсу.

Крижановський А.А.

Курсант представник первинної профспілкової організації курсантів.