Кафедра спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки — Офіційний сайт факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції
 

Кафедра спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки


Основною метою науково-педагогічного складу кафедри є створення єдиної системи зі спеціальних дисциплін, яка забезпечить майбутнього фахівця знаннями і навичками необхідними для виконання службових завдань в ускладнених та екстремальних умовах.

Одним із головних напрямків кафедри є пропаганда серед курсантів ведення здорового способу життя, який відображається у навчальному процесі, спортивно-масовій та секційній роботі, участі у змаганнях різного рівня: обласних, Чемпіонатів України, Європи і Світу.


Грищук Віктор Леонідович

Начальник кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки


Профіль викладача у Google Академії Профіль викладача у ORCID
Контакти: кабінет – 605 корпус F, тел. 17-29


Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Спеціальне звання: підполковник податкової міліції.
Спортивне звання: майстер спорту з хортингу.

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, на тему «Правовий статус органів, що контролюють сплату податків та зборів в Україні».

Сфера наукових інтересів: Інноваційні методи організації професійної підготовки в правоохоронних органах України Наукова діяльність: автор понад 10 наукових праць, співавтор 2 навчальних посібників, 6 авторських свідоцтв.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Спеціальна функціональна підготовка», «Спеціальна фізична підготовка», Фізичне виховання «спеціальна функціональна підготовка працівників фіскальних органів».