Кафедра оперативно-розшукової діяльності — Офіційний сайт факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції

Кафедра ОРД


Кафедра ОРД як базовий структурний підрозділ факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції провадить освітню, методичну та наукову діяльність з метою забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти та підготовки фахівців для підрозділів податкової міліції органів ДФС.

Головним завданням кафедри оперативно-розшкової діяльності є практично-методична робота з курсантами, надання їм необхідного базису знань для майбутньої боротьби з економічною злочинністю. Професорсько-викладацький склад з великим науковим та практичним досвідом роботи в органах ДФС та МВС викладає 10 навчальних дисциплін для всебічного розвитку навиків курсантів у майбутній нелегкій роботі. На базі кафедри діють 7 спеціальних кабінетів та лабораторій задля максимальної якості здобуття майбутніми фахівцями необхідного досвіду.


Мулявка-Д.Г.-300x282

Мулявка Дмитро Григорович

Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, професор.