Кафедра ОРД


ОРД-загал.фото-1-1024x609

Кафедра ОРД як базовий структурний підрозділ факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції провадить освітню, методичну та наукову діяльність з метою забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти та підготовки фахівців для підрозділів податкової міліції органів ДФС.

Головним завданням кафедри оперативно-розшкової діяльності є практично-методична робота з курсантами, надання їм необхідного базису знань для майбутньої боротьби з економічною злочинністю. Професорсько-викладацький склад з великим науковим та практичним досвідом роботи в органах ДФС та МВС викладає 10 навчальних дисциплін для всебічного розвитку навиків курсантів у майбутній нелегкій роботі. На базі кафедри діють 7 спеціальних кабінетів та лабораторій задля максимальної якості здобуття майбутніми фахівцями необхідного досвіду.


Мулявка-Д.Г.-300x282

Мулявка Дмитро Григорович

Начальник кафедри ОРД, кандидат юридичних наук, професор