Кафедра фінансових розслідувань — Офіційний сайт факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції

Кафедра фінансових розслідувань


колектив кафедри фінансових розслідувань

Кафедра фінансових розслідувань створена з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для підрозділів фінансових розслідувань. Основними завданнями кафедри є:

  •  проведення освітньої, методичної та наукової діяльності з підготовки висококваліфікованих фахівців для підрозділів фінансових розслідувань;
  • забезпечення належної організації освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, здійснення контролю за якістю засвоєння здобувачами вищої освіти змісту навчальних дисциплін;
  • забезпечення умов, необхідних для отримання здобувачами відповідного рівня вищої освіти;
  • організація і здійснення виховної роботи серед здобувачів вищої освіти.
  • підготовка докторів філософії у галузі права.

Калганова О.А. (1)

Калганова Олена Анатоліївна

Заступник начальника кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, лейтенант податкової міліції.