Кафедра адміністративного права і процесу та митної безпеки — Офіційний сайт факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції

Кафедра адміністративного права і процесу та митної безпеки


Головним завданням кафедри є, по-перше, здійснення освітньої та методичної роботи за спеціальністю 081 «Право» (спеціалізації на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти – «Митна безпека», на другому (магістерському) – «Правове забезпечення митної безпеки», «Адміністративна та кримінально-процесуальна діяльність».

По-друге, це здійснення наукової діяльності у галузі знань 08 «Право» з проблем адміністративного права і процесу, адміністративного судочинства,

адміністративної діяльності фіскальних органів, правового забезпечення митної безпеки (пріоритетні напрями досліджень – протидія контрабанді та іншим порушенням податкового та митного законодавства).

По-третє, - підготовка докторів філософії у галузі права.


Рябченко О.П.

Рябченко Олена Петрівна

В.о. начальника кафедри, доктор юридичних наук, професор.