Загальна інформація про факультет 


       Пройшовши непростий, але успішний шлях Університет ДФС України із багаторічною історією став унікальним вищим навчальним закладом початку третього тисячоліття. Окрасою та гордістю Університету є факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997р. за № 518 “Про підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції” – навчальний підрозділ, який не має аналогів в Україні. Основною метою діяльності факультету є підготовка висококваліфікованих кадрів для забезпечення економічної безпеки держави. В самому серці офіцерської еліти здобули вищу освіту тисячі фахівців своєї справи.  

       Сферою діяльності випускників факультету є виявлення, розкриття та попередження злочинів у сфері фінансів.  

       Навчання на факультеті здійснюється за: 

 першим (бакалаврським) рівнем – галузь знань 08 Право, спеціальність 081 Право, спеціалізації: «Фінансові розслідування», «Митна безпека». 

       Галузь знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»; 

другим (магістерським) рівнем – галузь знань 08 Право, спеціальність 081 Право – для вступу як на очну, так і на заочну форму навчання необхідно здати ЗНО,  

       Спеціалізації:  

  • «Правове забезпечення фінансових розслідувань»,  
  • «Правове забезпечення митної безпеки»,  
  • «Правове забезпечення приватної детективної (розшукової) діяльності»,  
  • «Адміністративна та кримінально-процесуальна діяльність»; 
  • Захист прав громадян в публічно-правових відносинах. 
  •  

        Структуру факультету утворюють 4 кафедри, до складу яких входять висококваліфіковані науково-педагогічні працівники із значним стажем практичної та наукової роботи. Діяльність кафедр забезпечена  спеціалізованими класами, навчальними лабораторіями, полігонами, які повністю відповідають вимогам щодо підготовки фахівців з фінансових розслідувань та митної безпеки. 

        А саме:  

        - кафедра оперативно-розшукової діяльності, діяльність якої спрямована на дослідження закономірностей механізму скоєння злочинів, особливості отримання інформації про підготовку, вчинення злочинів, а також розробку правових, організаційних, методичних і тактичних основ ефективного застосування оперативно – розшукових сил, засобів, методів і оперативно – розшукових та оперативно – технічних заходів – негласних слідчих(розшукових) дій у виявленні, попередженні та припиненні злочинів. На базі кафедри створено 6 спеціалізованих навчальних кабінетів: дві комп’ютерні лабораторії ОРД, спеціальний кабінет з оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки, спеціальний кабінет з психології ОРД, спеціалізована аудиторія для проведення секретних робіт та лекцій, навчальна лабораторія  протидії незаконному обігу підакцизних товарів;  

         - кафедра адміністративного права і процесу та митної безпеки,  діяльність якої спрямована на формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань щодо організаційної структури, функціонального призначення органів публічної адміністрації, основних моделей взаємовідносин осіб із суб’єктами владних повноважень, основ забезпечення законності правоохоронної діяльності та практичних навичок правозастосування. Також кафедра здійснює методичну роботу з метою належного забезпечення освітнього процесу. Пріоритетними напрямами  наукової роботи кафедри є дослідження проблем адміністративної діяльності фіскальних органів, правового забезпечення митної безпеки, в тому числі протидії контрабанді та іншим порушенням податкового та митного законодавства. Кафедрою здійснюється підготовка  докторів філософії у галузі права.  

           На базі кафедри функціонує навчальна аудиторія з питань організації протидії митним правопорушенням та навчальна аудиторія з питань митної безпеки. 

          - кафедра фінансових розслідувань забезпечує фахівців органів фінансових розслідувань повним об’ємом теоретичних та практичних знань в області аналізу та викриття економічних злочинів. Для удосконалення навчального і виховного процесу курсантів науково-педагогічним складом кафедри постійно вивчається організація слідчої, оперативно-розшукової та службової діяльності підрозділів по боротьбі з фінансовими злочинами. Семінари, лекції та практичні заняття проходять у спеціалізованій навчальній аудиторії де вивчаються схеми протидії відмивання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також в аудиторії досудового розслідування та навчальному полігоні, проводяться практичні заняття таких процесуальних дій, як обшук, допит та тимчасовий доступ до речей і документів; 

         - кафедра спеціальних дисциплін та організацій професійної підготовки. Основною метою науково-педагогічного складу кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки є створення єдиної системи, яка забезпечить майбутнього фахівця знаннями і навичками, необхідними для виконання службових завдань в ускладнених та екстремальних умовах.  

          На базі кафедри створено навчально-практичну лабораторію для проведення занять з тактики поводження зі зброєю; борцівський зал для проведення занять зі спеціальної фізичної підготовки та секційної роботи; тренажерний зал для навчальних занять; спортивний зал; комп’ютерний клас для проведення тестування з вогневої підготовки, психофізіологічного тестування та проведення занять зі службової підготовки. 

          Щорічно на факультеті проводяться наукові заходи, конференції, наради, семінари різного рівня – як всеукраїнські, так і міжнародні. Стало гарною традицією щорічне проведення науково-практичних конференцій та семінарів, присвячених проблемам виявлення, запобігання, розкриття та розслідування злочинів у сфері економічної безпеки держави, у яких приймали участь курсанти факультету.  

          Курсанти знаходяться на повному державному забезпеченні. Вони проживають в казармі, мають триразове харчування, забезпечені грошовим утриманням та  форменим одягом протягом усього періоду навчання. 

           Нині, у часи змін та радикальних економічних реформ, діяльність служб, які займаються економічною безпекою, набуває особливої актуальності, адже саме вони здатні виконати важливе державне завдання протидії економічної злочинності, а факультет є тим потужним навчальним підрозділом що готує справжніх професіоналів здатних витримати серйозну конкуренцію та влитись в ряди майбутніх фахівців з фінансових розслідувань. 

Pin It on Pinterest